സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിലെ സര്‍വ്വീസ് റൂള്‍സ് ഭേദഗതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ സെക്രട്ടറി 20/11/2019 ല്‍ വിളിച്ചു ചേര്‍ത്ത് യോഗത്തിന്റെ മിനിട്സ്
   
   
Career Guidance and Adolescent Counselling- KEAM Help Desk– Training Programme to master trainers- deputation of staffs – reg
   
K3/406/2019/HEDN
ലോകഭിന്നശേഷി ദിനാചരണം - 2019 - പ്രതിജ്ഞ എടുക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്
   
ന്യൂന പക്ഷ സമുദായങ്ങളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സ്കോളർഷിപ് അപേക്ഷകളുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് തല വെരിഫിക്കേഷൻ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനുള്ള സമയപരിധി 10 / 12 / 2019 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു
   
20/11/2019 ന് ബഹു ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ ചേംബറില്‍ ചേര്‍ന്ന 'Student Conclave' ഉം 'Student Talent Meet' ഉം സംഘടിപ്പിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തപ്പെട്ട ആലോചനാ യോഗത്തിന്റെ നടപടിക്കുറിപ്പ്
   
സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വികസന നയം രൂപീകരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നു. തീയതി : 10/12/19 സ്ഥലം: ജിമ്മി ജോര്‍‍ജ് ഇന്‍ഡോര്‍ സ്റ്റേഡിയം, തിരുവനന്തപുരം
   
ന്യൂനപക്ഷ മത വിഭാഗത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായുള്ള സ്കോളർഷിപ് അപേക്ഷകളുടെ ഓൺലൈൻ വെരിഫിക്കേഷൻ / റി വെരിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അവസാന തീയതി 30 / 11 / 2019
   
ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ കുട്ടികള്‍ക്ക് "പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദം - സുസ്ഥിര വികസനം - നവകേരളം എന്റെ കാഴ്ചപാടില്‍" എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി ഉപന്യാസ മത്സരം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് പരിപത്രം പുറപ്പെടുവിച്ചു
   
Promotion of Assst Librarians in Career Advancement Scheme in UGC Regulations 2010
   
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിലെ വിവിധ നിരക്കിലുള്ള പ്രോസസ്സിംഗ് ഫീസുകൾ ഉയർത്തി ഉത്തരവായി
   
MINUTES OF THE WORKING GROUP MEETING HELD ON 21.10.2019
   
DCE - Creation of 16 Teaching posts (Malayalam)  in 6 Arts & Science Colleges - sanctioned orders issued
   
J1/349/2018/HEDN
Circular - Higher Education Department - Foreign travel of faculty-Modified Instructions-reg
   
I.T.Cell-1/106/2019
സംസ്ഥാനത്തെ സര്‍ക്കാര്‍ വകുപ്പുകള്‍, സ്ഥാപനങ്ങള്‍, തദ്ദേശസ്വയംഭരണസ്ഥാപനങ്ങള്‍, സര്‍വ്വകലാശാലകള്‍, പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങള്‍, എന്നിവയ്ക്ക് ലാപ്ടോപ്പുകള്‍, പ്രിന്ററുകള്‍ മുതലായ ഐ.റ്റി സാമഗ്രികള്‍ CPRCS മുഖേന വാങ്ങുന്നതിനും വിന്യസിക്കുന്നതിനുമുള്ള പുതുക്കിയ മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ പുറപ്പെടുവിച്ചു.
   
MINUTES OF THE WORKING GROUP MEETING HELD ON 09.10.2019
   
പതിനാലാം കേരള നിയമ സഭ - പതിനാറാം സമ്മേളനം നിയമസഭാ സമ്മേളനകാലത്ത് സ്വീകരിക്കേണ്ട നടപടിക്രമങ്ങള്‍/ ക്രമീകരണങ്ങള്‍ പുറപ്പെടുവിച്ചു.
   
MHRD - National Innovation and Startup Policy 2019 for Students and Faculty - A Guiding Framework for Higher Education Institutions
   
MINUTES OF THE MEETING WITH THE NODAL OFFICERS OF e -GOVERNANCE BY THE PRINCIPAL SECRETARY, HIGHER EDUCATION DEPT HELD ON 04.09.2019
   
K1/158/2019/Hedn  dt. 27.09.2019
Minutes of the meeting conducted by the Additional Secretary, Higher Education on 20.09.2019 in connection with the File Adalath
   
Kerala State e-Governance Awards - 2018
   
National Scholarship Portal - functioning of  - instructions issued
   
എ പി ജെ അബ്ദിള്‍ കലാം സാങ്കേതിക ശാസ്ത്ര സര്‍വ്വകാലാശാലയിലെ ഓംബുഡ്സ് മാന്‍ നിയമനത്തിനുള്ള വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചു.അവസാന തീയതി 30.09.2019
   
Technical Committee (IT Purchase) of Higher Education Dept - meeting @ 10.30 on 06.09.2019 @ Directorate of Technical Education
   

   
ഔദ്യോഗികഭാഷ സംബന്ധിച്ച സംസ്ഥാനതലസമിതി യോഗം 18/09/2019ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം 3.30ന് ഡര്‍ബാര്‍ ഹാളില്‍
   

K2/51/19/HEDN   dt 03.10.2019
2019-20 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തിലെ അടുത്ത വര്‍ക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് യോഗം 09.10.2019 ന് ഉച്ചക്ക് 02.30 മണിക്ക് കൂടുവാന്‍ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു.
   
സംസ്ഥാനത്തെ കോളേജ് അധ്യാപകർക്ക് എഫ്‌  ഐ പി  ഡെപ്യൂട്ടേഷന് അനുമതി നൽകുന്നതിനുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ പുതുക്കി നിശ്ചയിച്ചു ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചു
   
Filling up of one post of Library and Information Officer in the Secretariat of the Election Commission of India
 
K3/268/2019 26.08.2019
2019 ലെ പ്രളയത്തെത്തുടര്‍ന്ന് ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ അദ്ധ്യായന ദിവസങ്ങളുടെ നഷ്ടം പരിഹരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് നിര്‍ദ്ദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചു.
 

G3/212/2019 26.08.2019
Extension of date of Admission to Engineering Architecture Courses

 
A1/26/19/H Edn dt 16.08.2019
ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പു വെബ് സൈറ്റ് പരിഷ്കരിക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ച്
 
B2/100/2019/H Edn dt. 16.08.2019
കാലിക്കറ്റ് സര്‍വ്വകലാശാലയിലെ വൈസ് ചാന്‍സലര്‍ നിയമനത്തിനുള്ള വിജ്‍ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചു.അപേക്ഷിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി 16.09.2019
 
K2/51/19/H Edn dt 14.08.2019
2019-20 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തിലെ അടുത്ത വര്‍ക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് യോഗം 21.08.2019 ന് രാവിലെ 10.30 മണിക്ക് കൂടുവാന്‍ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു.
 
A3/143/2019/H.Edn
കോമണ്‍പൂള്‍ ലൈബ്രറി സര്‍വ്വീസ് ജീവനക്കാരുടെ സര്‍വ്വീസ് വിവരങ്ങള്‍ ലഭ്യമാക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ച് പരിപത്രം പുറപ്പെടുവിച്ചു
 
K1/158/2019/H.Edn
ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിലെ പെന്‍ഡിംഗ് ഫയലുകള്‍ തീര്‍പ്പാക്കുന്നതിനുള്ള നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍പുറപ്പെടുവിച്ചു.
 
D1/38/2018/Hedn
Circular - Higher Education Department -  Aided College Teachers attending refression/Orientation courses - Exempted from submitting  NOC
 
Govt Law Colleges - General Transfer of Assistant/ Associate Professors in Law for the year 2019 proposals called for Last Date of receipt of Applications 08.08.2019
 
K2/51/19/H Edn dt 14.08.2019
2019-20 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തിലെ അടുത്ത വര്‍ക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് യോഗം 21.08.2019 ന് രാവിലെ 10.30 മണിക്ക് കൂടുവാന്‍ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു.
   
K3/125/2019/H Edn
Guidelines for the preparation of Performance Budget 2018-19 and concurrent evaluation and Monitoring of schemes 2019-20
 

തിരുവനന്തപുരം സ്റ്റേറ്റ് സെന്‍ട്രല്‍ ലൈബ്രറിയില്‍ ലൈബ്രറി ആന്റ് ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ സയന്‍സ് കോഴ്സിലേക്കുള്ള അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നു. അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി 30/07/2019 വൈകുന്നരം 5 മണി വരെ

 
MINUTES OF THE WORKING GROUP MEETING HELD ON 24.06.2019
 
G3/161/2019/Hedn dt. 06.07.2019 ONLINE CONDUCT OF KEAM ENTRANCE - MEETING TIME POSTPONED
 
G3/161/2019/Hedn - Online Conduct of KEAM Entrance - Meeting @ 10.30 a.m. on 11.07.2019
 
Higher Education Department-UGC Scheme - Revision of Sclae of Pay of Teachers in Universities under Higher Education, affiliated Colleges, Teachers in Law Colleges and Engineering Colleges and Kerala Agrl University, Kerala Veterinary & Animal Sciences University, Kerala University of Fisheries and Ocean Studies and Teachers in Physical Education and Librarians etc - orders issued
 
ANNOUNCES NEW PROGRAMMES FOR THE YEAR 2019-20
   
Higher Education Department - Extension of date of receipt of application to the M.Ed. Program for the year 2019-21 -Reg
 
Working Group Meeting - 2019-20 Annual plan - 24/6/2019 11 AM - intimation regarding
 
MINUTES OF THE WORKING GROUP MEETING HELD ON 28.05.2019
 
27.05.2019 ന് വൈകുന്നേരം 5.15 ന് ബഹു ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയില്‍ ചേര്‍ന്ന യോഗത്തിന്റെ നടപടിക്കുറിപ്പ്
 
27.05.2019 ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം 3 മണിക്ക് ബഹു ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയില്‍ ചേര്‍ന്ന യോഗത്തിന്റെ നടപടിക്കുറിപ്പ്
 
Machine Learning Internship at DCB : Flexible and open throughout the year
 
വായനാപക്ഷാചരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 27.05.2019 ന് ബഹു ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പു മന്ത്രിയുടെ ചേമ്പറില്‍ കൂടിയ യോഗത്തിന്റെ നടപടിക്കുറിപ്പ് 
 
 കോമണ്‍പൂള്‍ ലൈബ്രറിയന്‍മാരുടെ പൊതു സ്ഥലം മാറ്റത്തിനുള്ള അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. അവസാന തീയതി 20.06.2019
 
MINUTES OF THE WORKING GROUP MEETING HELD ON 20.05.2019
   
2019 മേയ് 21-ാം തീയതി നടന്ന എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് തൊഴില്‍ പരിശീലനം എന്ന വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്ന യോഗത്തിന്റെ നടപടിക്കുറിപ്പ്
   

G3/95/2019
Finalisation of Consensual Agreement - Architecture College Management's Association Meeting on 27.05.2019 - intimation reg.
   
C3/149/2018/H Edn
Establishment of All India Survey of Higher Education  Unit in Kerala
   
G3/95/2019/H Edn
Finalisation of Consensual Agreement - Kerala Self Financing Engineering Colleges Management Association - Meeting at 3.p.m. on 27.05.2019
   
K1/91/19/H Edn
Implementation of "Haritha Keralam Schemes Phase  XI" during 2019-20 - participation of College students - implementation by Institutions circular issued 
   
ഉന്നത  വിദ്യാഭ്യാസ  വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി 30 .04 .2019  വകുപ്പ്  സെക്രട്ടറി നടത്തിയ യോഗത്തിന്റെ നടപടിക്കുറിപ്പ് 
   
Budget Estimates 2019-20 – First Batch of Supplementary Demands for Grants (SDG) 2019-20 - Proposals – Called for – Instructions issued
   
പതിനാലാം കേരള നിയമ സഭ - പതിനഞ്ചാം സമ്മേളനം നിയമസഭാ സമ്മേളനകാലത്ത് സ്വീകരിക്കേണ്ട നടപടിക്രമങ്ങള്‍/ ക്രമീകരണങ്ങള്‍ പുറപ്പെടുവിച്ചു.
   
ബഹു ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയില്‍ സംസ്ഥാനത്തെ അംഗീകൃത അദ്ധ്യാപക സംഘടനകളുടെ യോഗം 22.05.2019 ന് രാവിലെ 11 മണിക്ക് വകുപ്പു മന്ത്രിയുടെ ചെംബറില്‍
   
ബഹു ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയില്‍ സംസ്ഥാനത്തെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ അംഗീകൃത വിദ്യാര്‍ത്ഥി സംഘടനാ പ്രതിനിധികളുടെ യോഗം 22.05.2019 ന് രാവിലെ 10 മണിക്ക് വകുപ്പു മന്ത്രിയുടെ ചെംബറില്‍
   

 2019-20 21.05.2019 ലെ വര്‍ക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് യോഗം മാറ്റി വച്ചിരിക്കുന്നു 

   
2019-20 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തെ വര്‍ക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് യോഗം 21.05.2019 ന് രാവിലെ 11 മണിക്ക് ചേരുന്നത്  സംബന്ധിച്ച്
   
2019-20 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തെ വര്‍ക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് യോഗം 20.05.2019 ന് രാവിലെ 11 മണിക്ക് ചേരുന്നത്  സംബന്ധിച്ച്
   
K1/92/2019/Hedn dt.04.05.2019 വകുപ്പിന്റെ പ്രവര്‍ത്തന പുരോഗതി വിലയിരുത്തുന്നതിന് അടിയന്തര യോഗം ബഹു ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പു മന്ത്രിയുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയില്‍ 09.05.2019 നു രാവിലെ 11 മണിക്ക് കൂടുവാന്‍ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു.
   
K3/157/2019 പാര്‍ലമെന്റിന്റെ മണ്‍സൂണ്‍ സമ്മേളനത്തിന് മുന്നോടിയായുള്ള എംപി മാരുടെ സമ്മേളനം 2019 - അജണ്ട സംബന്ധിച്ച്
   
Implementation of Centrally Sponsored Schemes - Lapse of Central fund due to delay in execution / completion of projects _ Instructions for avoiding additional burden on state exchequer -Issued.
   
Admission to Integrated Five Year LLB Course-2019
   
Higher Education Department-Govt/ Self financing Law Colleges - Admission to Integrated 5 year LLB Course 2019-20 - Prospectus approved orders issued
   
General Election to Loksabha 2019 -Declaration of Holiday on 22nd April 2019 to all Educational Institutions - orders issued
   
ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന് കീഴിൽ വരുന്ന എല്ലാ കോളേജുകളിലും സർവ്വകലാശാലകളിലും വേനൽക്കാലത്ത് സ്വീകരിക്കേണ്ട മുൻകരുതലുകൾ സംബന്ധിച്ച സർക്കുലർ പുറപ്പെടുവിച്ചു
   
   
   
Technical - Admission to Professional Degree Courses (KEAM 2019) Kerala - Date of Examination rescheduled due to Elections 2019 - orders issued
   
Kerala University got 22nd rank among Universities, College of Engineering, Thiruvananthapuram got 71st rank among Engineering Colleges & University College, Thiruvananthapuram got 23rd rank among Colleges in the India Ranking 2019 NIRF - Ministry of HRD, Govt. of India.
   
B2/198/2018/HEdn dt. 06.04.2019 സര്‍വ്വകലാശാലകളിലെ വൈസ് ചാന്‍സലര്‍മാരുടെ യോഗം മാറ്റിയത് സംബന്ധിച്ച്
   

Assistant library and information officer in the official languages wing, legislative department, ministry of law and justice on deputation/ absorption basis

   
K1/73/19/H Edn dt 30.03.2019 Re-Schedule of exam date proposed to be held on 11.04.2019
   
 FOSSEE Summer Fellowship 2019-Last Date for participation is 31.03.2019 
   
G1/47/2019/Hedn- ENIXS Technology India Pvt Ltd proposal on Intel FPGA Based Centre of Excellence in Reconfigurable Technology - Meeting on 13.03.2019
   
Kerala Gazette No.598 dated on 06/03/2019
   
Kerala Gazette No.597 dated on 06/03/2019
   
Filling up the post of Director General (Group A) on deputation basis in the Raja Rammohun Roy Library Foundation, Ministry of Culture, Govt of India, Kolkata
   
Admission to the Bachelor of Science (Research) Programme - 2019 
   
Joint Entrance Examination (Main) April 2019
   
Common Law Admission Test  -  2019 
 
CUSAT Admissions - CAT 2019 - Apply Now  
 
UGC -NET June 2019 - Last Date of online submission of application. 30.03.2019
   
Generala Election to Lok Sabha 2019- Model code of conduct-Guidelines -regarding
   

Applications are invited for Filling up of one post of Library and Information Officer in Level 11 in the Secretariat of the Election Commission of India.

   
C3/46/2018-HEdn - Time  extended for attending Refresher courses
   
No.A3/17/2019/HEDN - Higher Education Department- Commonpool Library Service - General Transfer - service details updating in SPARK - instructions issued
   
Filling up the post of Director General (Group A) on deputation basis in the Raja Rammohun Roy Library Foundation, Ministry of Culture, Govt of India, Kolkata
   
College of Engineering, Thiruvananthapuram - Entry time to the inmates of Ladies Hostel - extended - reg
   
എം.ജി സര്‍വ്വകലാശാലയിലെ വൈസ് ചാന്‍സലര്‍ നിയമനത്തിനുള്ള വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചു. 
   
ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സ്ഥലമാറ്റവും നിയമനവും സ്പാര്‍ക്ക് മുഖേന നടപ്പിലാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ സെക്രട്ടറിയുടെ അധ്യക്ഷതയില്‍ 03.12.2018 ല്‍ നടന്ന യോഗത്തിന്റെ മിനിട്ട്സ്
   
Higher Education Department- Implimentation of 'SOAFT'(System for online Application for Foregin Travel) in Higher Education Department-reg
   
കേരളത്തിലെ എഞ്ചിനീയറിങ് /ആർക്കിടെക്ച്ചർ /ഫാർമസി /മെഡിക്കൽ /അനുബന്ധ കോഴ്‌സുകളിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു  
   
Commonwealth Shared Scholarships
   
CUSAT Admissions - CAT 2019 - Apply Now
   
Joint Entrance Examination (Main) April 2019
   
   
Applications for this fellowship are open from 17 December 2018 - 27 February 2019
   
മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ 150 -ാം ജന്മവാര്‍ഷികാഘോഷം - സര്‍ക്കാര്‍ മാധ്യമങ്ങളില്‍ ഗാന്ധി ലോഗോ ഉള്‍പ്പെടുത്തുന്നത് സസംബന്ധിച്ച് സര്‍ക്കുലര്‍ പുറപ്പെടുവിച്ചു. 
   
University College, Thiruvananthapuram got 18th Rank in the India Ranking 2018 and First Rank in Kerala (Colleges) NIRF - National Institutional Ranking Framework - 2018, Ministry of HRD, Govt. of India
   
BITSAT-2019 - Admissions to Integrated First Degree Programme
   

സര്‍ക്കുലര്‍ - ലോക മാതൃഭാഷാദിനം - പ്രതിജ്ഞ സംബന്ധിച്ച്
   
കൊച്ചിന്‍  യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് സയന്‍സ് ആന്‍റ് ടെക്നോളജിയിലെ വൈസ് ചാന്‍സലര്‍ നിയമനത്തിനുള്ള വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചു.
   
25th January celebrated and National Voters Day (NVD) to take NVD pledge
   
സർക്കാർ വകുപ്പുകളിലെയും പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലെയും വിമുക്തഭടന്മാർക്ക് ജോലിയിൽ സംവരണം ഏർപ്പെടുത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച്
   

10.02.2019 ന് കൊച്ചി ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക  സര്‍വ്വകലാശാലയില്‍ വച്ച് പ്രൊഫഷണല്‍ സ്റ്റുഡന്‍റ്റ്സ്  സമ്മിറ്റ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നു

   
Green Book-2019-20-Meeting of Special Preparation Group (SPPG) for inclusion of proposals in Green Book – Intimation-reg.
   
പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ - പതിനാലാം സമ്മേളനം - നിയമസഭാസമ്മേളനകാലത്ത് പാലിക്കേണ്ട നടപടിക്രമങ്ങള്‍/ ക്രമീകരണങ്ങള്‍
   
British Council India 70th Anniversary Scholarships 2019-20
   

ALL INDIA COMPETITIVE EXAMINATION -2019 - DATE OF EXAMINATION FIXED

   
2019 COMMONWEALTH SCHOLARSHIP IN THE UNITED KINGDOM
   

Summer School for Women in Mathematics and Statistics Deadline for sending applications 22 March 2019

   
24 .01 .2019 നു ബഹു ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ഗവൺമെന്റ് പോളിടെക്നിക് കോളേജുകളിലെ പ്രിൻസിപ്പൽമാരുമായി യോഗം ചേരുന്നു
   
സർക്കാർ സർവീസിലെ പട്ടികജാതി / പട്ടിക വർഗ്ഗ പ്രാതിനിധ്യം എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിചു ബഹു. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ  വകുപ്പ് തലവന്മാരുടെ ഒരു യോഗം 07 .01 .2019  നു  ചേരുന്നു
   
04 .01 .2019 നു ബഹു ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ സർവ്വകലാശാലകളിലെ വൈസ് ചാൻസലർമാരുടെ യോഗം ചേരുന്നു
   
ബഹു ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പു മന്ത്രിയുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയില്‍ നടത്തുന്ന ഫയല്‍ അദാലത്തിനു നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന തീയതികള്‍
   
   
എ.പി.ജെ. അബ്ദുള്‍ കലാം സാങ്കേതിക ശാസ്ത്ര സര്‍വ്വകലാശാലയിലെ വൈസ് ചാന്‍സലര്‍ നിയമത്തിനുള്ള വിജ്‍ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചു.